Systeemwijs

Systeemwijs Praktijk voor gezin & jeugd

wat bieden wij

Systeemwijs biedt een flexibele en laagdrempelige vorm van individuele, relatie- en gezinstherapie en voor collega's bieden we consultatie. We leveren maatwerk, staan dichtbij de cliënt en laten pas los als we er zeker van zijn dat het systeem zelfredzaam genoeg is om duurzaam verder te gaan. Het team bestaat uit ervaren zorgprofessionals met verschillende expertises en karakters. Hierdoor kunnen we bij complexe zorgvraagstukken elkaar aanvullen en versterken om de best passende zorg te bieden. Hierbij werken we altijd vanuit één visie en met ons systemisch perspectief hebben we het gehele systeem in beeld. Zo blijven we fris in ons denken en veelzijdig in ons doen.

passende zorg

Soms lopen gezinnen of gezinsleden vast. Soms zijn er onderhuidse conflicten, kleine irritaties of is er grote onenigheid en wordt de onderlinge relatie ervaren als een bron van ergernis. In veel gevallen is er al een hoop water door de IJssel gevloeid, voordat kinderen of volwassenen bij Systeemwijs op de ‘praatstoel’ gaan zitten. Toch kunnen deze gesprekken er voor zorgen dat er nieuwe inzichten ontstaan, waardoor mensen beter in staat zijn om zelf weer grip te krijgen op de situatie thuis. Vaak ben je na een aantal gesprekken al een stuk (systeem)wijzer!

individuele therapie

Bij Systeemwijs ga je niet op een bank liggen ‘zuchten over je problemen’, maar aan de slag met door jouw zelf gestelde doelen. Wat er beter of anders moet, weet je vaak wel. Waar de oplossingen liggen, is vaak niet helemaal duidelijk. Want anders had je die dingen al lang zelf opgelost. Bij Systeemwijs krijg je aan de hand van duidelijke voorbeelden en een speelse benadering van de problemen een beter inzicht in jezelf en anderen. Je leert hoe je beter kunt communiceren. Hoe je dingen anders aan kunt pakken, beter voor jezelf kunt opkomen en toch je zegje kunt doen zonder in een volgend gevecht te belanden. Kortom: we gaan wel wat in beweging brengen!

relatietherapie

Bij relatietherapie is de uitkomst niet duidelijk van te voren. Soms zijn irritaties en meningsverschillen na een aantal gesprekken ‘uit de lucht’. Soms blijken de verschillen in wensen, verlangens en verwachtingen niet meer te overbruggen. Het hebben van een bevredigende en duurzame relatie is wel het uitgangspunt van de therapie. En aan een relatie kan en moet je ook werken. Het is geven en nemen. En je moet er wel wat voor (willen) doen… Systeemwijs wil jullie daar graag bij helpen.

gezinstherapie

Goede relaties opbouwen is het lastigste wat er is. En in relatie-land is het niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’. Vaak zie je dat er ingesleten rolpatronen zijn of ingesleten manieren om meningsverschillen op te lossen of uit de weg te gaan. Soms blijken pubers in de pubertijd ineens niet meer te willen luisteren of uit de bocht te vliegen. Soms blijkt de relatie tussen ouders onder druk te komen staan door alle commotie thuis, in de familie of op het werk. Systeemwijs zorgt er voor dat er een beter begrip ontstaat onderling en dat de communicatie verbetert.

onze werkwijze

Systeemwijs werkt op basis van heldere afspraken. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek op kantoor of bij u thuis, wordt samen met u een behandelovereenkomst opgesteld. Bij Systeemwijs kunt u terecht met een doorverwijzing van de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin of het wijkteam. Maar ook zonder doorverwijzing kunt u bij Systeemwijs terecht.

Spreekt onze werkwijze je aan dan kun je je direct aanmelden of contact op nemen. We streven er naar binnen 2 weken na aanmedling een kennismakingsgesprek te hebben.

Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.

vergoedingen via de gemeente

Bij een verwijzing naar Systeemwijs van uw huisarts of gemeente (bijvoorbeeld wijkcoach of Centrum Jeugd en Gezin) nemen wij de verdere administratieve afhandeling onder onze hoede en ontvangen we de vergoeding voor de behandeling direct van de gemeente. Systeemwijs werkt voor het bieden van jeugdzorg/WMO samen met onderaannemers (vrijgevestigde praktijken en zelfstandige professionals) in de regio. Systeemwijs heeft raamovereenkomsten met de gemeenten in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen). Wilt u zeker weten of u bij Systeemwijs in aanmerking komt voor vergoeding neem dan contact op.


vergoedingen via de zorgverzekering

Systeemwijs is aangesloten bij de NVPA hierdoor kunt u recht hebben op (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekering voor meer duidelijkheid. Groepssessies en relatie- en gezinstherapie komen niet in aanmerking voor vergoeding.


tarieven

Behandeling zonder beschikking van de gemeente en relatietherapie is altijd op tarief. Hiervoor hanteert Systeemwijs de volgende tarieven:

  • Individuele/relatietherapie: € 110,- per zitting van 60 min. (vrijgesteld van BTW-vrij)
  • Gezinstherapie: € 150,- per zitting van 75 minuten (excl. 21% BTW)


afspraak verzetten of annuleren

Kan een afspraak niet doorgaan of wil je deze verzetten laat dit dan tijdig weten. Afspraken die minder dan 24 uur voor geplande aanvang worden afgezegd worden in rekening gebracht. Afzeggen kan alleen telefonisch. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.


Momenteel is de behandelwachttijden voor aanvang van een therapie 1-3 weken tot de intake.


geheimhouding/privacy (avg)

Systeemwijs voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden opgeslagen in het elektronische cliëntendossier van Systeemwijs en alles wat gedurende het traject besproken wordt blijft vanzelfsprekend onder ons.Indien overleg met huisarts, verwijzer of andere hulpverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd om toestemming aan u of, bij minderjarige kinderen, aan de ouders/verzorgers gevraagd. 


Systeemwijs is lid van de NVRG en werkt volgens het kwaliteitsregister Jeugd van de SKJ. Verder is Systeemwijs lid van de NVPA: de Nederlandse vereniging van psychosociale therapeuten. Alle therapeuten die aan Systeemwijs verbonden zijn kennen een beroepsgeheim: uw garantie op een optimale bescherming van uw privacy (privacy policy).

kwaliteit

Systeemwijs besteedt veel zorg aan de kwaliteit die we u willen leveren. Dit doen we door te voldoen aan alle wetgeving rondom de zorg en avg, onszelf te houden aan de beroepscodes en bij te scholen binnen onze beroepsverenigingen. Om deze kwaliteit te borgen is Systeemwijs aangesloten of ingeschreven bij de diverse beroepsverenigingen en/of kwaliteitskeurmerken.

ontevreden?

Mocht u ontevreden zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dat met ons wilt bespreken. Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze klachtenregeling.

meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de 'Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

hier vind je ons

Systeemwijs werkt in de Zorgregio-Midden/IJssel Oost-Veluwe vanuit de praktijk in Apeldoorn & Zutphen. Ook kunnen gesprekken bij je thuis of andere locaties plaatsvinden mocht de situatie daarom vragen.

praktijk Zutphen

Zutphen

openingstijden praktijk

Maandag
09:00 - 21:30
Dinsdag
09:00 - 21:30
Woensdag
09:00 - 21:30
Donderdag
09:00 - 21:30
Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

meld je vrijblijvend aan

 
 
 
Gezins-/Jeugdbehandeling/WMO (gemeente)
Individuele-/relatietherapie (particulier)
Consultatie
 
 
 
 
Ja
 
 
unsplash